SHARE

Musvo Image : Some were busy doing musvo with girlfriends and boyfriends cheating on their wives and husbands paChristmas. Tsvee zvekubarwa kwaJesu and you wonder kuti munyama uri kubvepi. Mabasa enyu erima anotsamwisa Mwari.